2 (52)[2018]

Тектоносфера

ГОРДІЄНКО В.В., ГОРДІЄНКО Л.Я. Швидкісні моделі верхньої мантії Східно-Африканського рифту і Червоного моря 5-14

Геологія регіонів

ЛОМТЄВ В.Л. Будова північного флангу Курило-Камчатського жолобу і прилеглих районів 15-29

ЛОМАКІН І.Е., ПОКАЛЮК В.В., КОЧЕЛАБ В.В., ШУРАЄВ І.М. Азово-Адріатичний мегалінеамент — трансрегіональна зона пов'язаних глибинних розломів півдня Європи 30-48

Грязьовий вулканізм

ШНЮКОВ Є.Ф., АЛІЄВ Ад.А., ІСМАІЛЗАДЕ А.Д., МАСЛАКОВ М.О., АГАЄВ А.М., ПЕРМЯКОВ В.В. Сульфіди заліза як показник умов мінералоутворення в грязьових вулканах Азербайджану 49-64

Корисні копалини

КРАЮШКІН В.О., ШЕВЧЕНКО Н.Б. До проблеми небіогенної природи нафти і природного газу 65-85

Біостратиграфія

ОЛЬШТИНСЬКА О.П., ДИКАНЬ Н.І. Біостратиграфічний аналіз кременистих і карбонатних мікрофосілій (bacillariophyta, coccolithophorales, ostracoda) донних осадів Керченсько-Таманського сектору Чорного моря 86-104

Геоекологія

ЄМЕЛЬЯНОВ В.О., ДОВБИШ С.М., НАСЄДКІН Є.І., ЦИМБАЛЮК К.К. Важкі метали в геолого-екологічній системі донних відкладів континентального схилу Чорного моря 105-113

Ювілеї

До 95-річчя з дня нарождення Олександра Петровича Лісіцина 114-116

Ukrainian