Головна

Міжнародний науково-теоретичний журнал «Геологія і корисні копалини Світового океану».
Заснований в 2005 р.
Засновники:
- Національна Академія наук України
- ДНУ «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України».

Виходить двічи на рік.
Друкує статті з морської геології і пов'язаних з нею наукових питань.
Приймаються статті українською та англійською мовами.

До складу редакційної колегії журналу входять вчені України, а також Азербайджану, Болгарії, Канади, Польщі, Румунії.

Зі змістом номерів журналу, що вже вийшли друком, можна ознайомитися, звернувшись за електронною адресою:
https://gpimo.nas.gov.ua або https://www.nbuv.gov.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23542-13382ПР, 27.07.2018
ISSN 1999-7566 (print)
ISSN 2664-5947 (online)

Ukrainian