Г.O. Велієв, Р.В. Велієв. ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ БУРІННІ, ЩО ВИКЛИКАНІ ГЕОДИНАМІЧНИМ СТРЕСОМ

doi: https://doi.org/10.15407/gpimo2018.04.074

Г.O. Велієв, Р.В. Велієв 
ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ БУРІННІ, ЩО ВИКЛИКАНІ ГЕОДИНАМІЧНИМ СТРЕСОМ 
В роботі вивчаються фактори, що викликають небезпеку при бурових процесах під впливом просторово-часових змін геодинамічної напруги в районах поблизу активних і похованих грязьових вулканів на нафтових родовищах та перспективних структурах, виявлених на основі сейсморозвідки. На прикладі структури Умід, розташованої в Каспійському морі, було показано, що через зміни літологічного складу також змінюються динамічні і кінематичні параметри сейсмічної хвилі, що пов'язано з аномальними часово-просторовими змінами геодинамічної напруги. 
У районі Нафта Дашлари-Гюнешлі-Огуз-D30 Східноaбшеронського нафтогазоносного району вивчались властивості геодинамічних напруг відносно землетрусів, що сталися на місцях буріння, і було встановлено, що більшість землетрусів сталося в інтервалі глибин 10—15 км, в осадовому чохлі. В областях, відображених в сейсмічних розрізах складними сейсмічними записами, що характеризуються властивостями, характерними для шаруватих середовищ, через імовірність ускладнень і небезпек буріння було рекомендовано посилити контроль над процесом буріння разом з відповідними превентивними заходами. 
Ключові слова: геодинамічні процеси, геофізичні поля, сейсморозвідка, сейсмічний горизонт, глибинний динамічний куб, зона розломів, ознаки грязьових вулканів, ризик аварії.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Abdullayeva R.R., Kazimova S.E., Ismayilova S.S., Akbarov E.R. Geodinamics of Azerbaijan part of the Caspian Sea. Seismoprognosis observations in the territory of Azerbaijan. 2016. Vol. 13, No.1. P. 32—37. 
2. Aliyev Ad., Rahmanov R. Mud volcano and environment. 2008. 
3. Kerimov K.M., Veliyev G.O., Ahmedov A.G. Mechanism of generation and prediction of mud volcano eruption. Azerbaijan Oil Industry journal. 2008. N 5. P. 63—66. 
4. Kholodov V.N. Mud volcano nature. Nature. 2002. N 11. P. 47—58. 
5. Mud volcano victims in Indonesia. URL: http://mirvkartinkah.ru/zhertvygryazevogovulkanaindonezii.html#ixzz4hDrj...
6. Shnyukov Ye.F., Netrebskaya Ye.Ya. Deep geological setting of eruntive channel of mud volcanoes. Geology and mineral resources of the World Ocean. 2016. N 4. P. 54—66. 
7. Shnyukov Ye.F., Netrebskaya Ye.Ya. Deep geological setting of mud volcanoes of Black sea. Geology and mineral resources of the World Ocean. 2014. N 2. P.66—79. 
8. Yusubov N.P., Guliyev I.S. Seismic model of mud volcano system. Azerbaijan Oil Industry jounal. 2011. N 3, P. 12—20.

Ukrainian