Є.Є. Шнюкова  БАЗАЛЬТИ РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ В ЗОНІ ЗЧЛЕНУВАННЯ ЗАХІДНО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ ЗАПАДИНИ, ГІРСЬКОГО КРИМУ ТА СКІФСЬКОЇ ПЛИТИ

doi: https://doi.org/10.15407/gpimo2018.04.034

Є.Є. Шнюкова 
БАЗАЛЬТИ РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ В ЗОНІ ЗЧЛЕНУВАННЯ ЗАХІДНО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ ЗАПАДИНИ, ГІРСЬКОГО КРИМУ ТА СКІФСЬКОЇ ПЛИТИ 
Базальти і андезібазальти є найбільш інформативними з геодинамічної точки зору породами, що виявлені і вивчені на трьох ділянках розвитку магматизму в північній частині Чорного моря на континентальному схилі і прилеглій суші. На підставі петрохімічних і геохімічних ознак виділено 5 петрогенетичних типів базальтів і дано їх геодинамічну інтерпретацію. 
Ключові слова: базальти, Чорне море, геодинаміка. 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Шнюкова Е.Е. Магматизм зоны сочленения Западно-Черноморской впадины, Горного Крыма и Скифской плиты. Київ: Наук. думка, 2016. 235 с. 
2. Condie K.C. High field strength element ratios in Archean basalts: a window to evolving sources of mantle plumes? Lithos. 2005. V. 79. P. 491—504. 
3. Pearce J.A., Norry M.J. Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y and Nb variations in volcanic rocks. Contributions to Mineralogy and Petrology. 1979. 69 (1). P. 33—47.

Ukrainian