1 (51)[2018]

Грязьовий вулканізм

ШНЮКОВ Є.Ф., КОБОЛЄВ В.П. Газогідратні поклади метану в грязьових вулканах Чорного моря 5-34

Геологія регіонів

ЛОМТЄВ В.Л. Зсуви на підводних окраїнах в епоху пасаденської орогенії 35-45

СТЕЦЕНКО А.І., ІВАНЧЕНКО В.В., СТЕЦЕНКО В.В. Літологія та напрямки використання континентальних і морських відкладів борисфенської і понтської трансгресії в східній частині Криворізької структури 46-57

Гідрогеологія карстових систем

КЛИМЧУК О.Б. Розвиток найглибших карстових систем і субмаринне розвантаження масиву Арабіка (Західний Кавказ): роль пізньоміоценової регресії Східного Паратетису 58-82

Палеореконструкції

КОЗЛЕНКО Ю.В., КОЗЛЕНКО М.В. Перевірка адекватності подання швидкісними моделями структури земної кори протоки Брансфілда 83-96

Освоєння вуглеводневого потенціалу

ТОЛКУНОВ А.А., ГАВРИЛЮК Р.О. Перспективи реалізації інвестиційних проектів з освоєння вуглеводневих ресурсів українського секторупівнічно-західного шельфу Чорного моря 97-102

Історія науки

ПОЛОВКА С.Г., ЛАВРИК О.Д., ПОЛОВКА О.А., ДОВБИШ С.М. Видатний дослідник морів і океанів — Геворк'ян Володимир Христофорович. До 85-річчя з дня народження 103-108

Ukrainian