3 (41)[2015]

П.Ф. Гожик, Н.В. Маслун, М.М. Іванік, А.С. Андрєєва-Григорович, Г.В. Клюшина, З.Я. Войцицький, Д.В. Мачальський. СТРАТИГРАФІЯ, КОРЕЛЯЦІЯ МАЙКОПСЬКИХ ВІДКЛАДІВ КАРПАТСЬКОЧОРНОМОРСЬКОГО СЕГМЕНТУ ПАРАТЕТІСУ 5-28

Дімітар Пєтков Дімітров. РАДІОВУГЛЕЦЕВЕ (14C) ДАТУВАННЯ ШЕЛЬФОВИХ ТА ГЛИБОКОВОДНИХ ОСАДІВ ЧОРНОГО МОРЯ 29-37

Є.Ф. Шнюков, О.О. Юшин, О.О. Паришев, Й.Н. Гусаков, В.В. Пермяков. СВОЄРІДНІСТЬ СЕМИГОРСЬКОГО ВУЛКАНУ НА ПІВНІЧНОМУ ЗАХОДІ КАВКАЗУ 38-55

В.Л. Ломтєв, О.А. Жердєва. ЩОДО СЕЙСМОТЕКТОНІКИ САХАЛІНУ: НОВІ ПІДХОДИ 56-68

В.В. Гордієнко, Л.Я. Гордієнко. ШВИДКІСНА МОДЕЛЬ ВЕРХНЬОЇ МАНТІЇ ПІД ОСТРІВНИМИ ДУГАМИ Й БЕРЕГОВИМИ ХРЕБТАМИ ТИХОГО ОКЕАНУ 69-81

О.С. Огієнко. БІОФАЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДІАТОМОВИМИ ВОДОРОСТЯМИ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ШЕЛЬФУ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА 82-90

І.Е. Ломакін, Н.В. Шафрансьа, В.В. Кочелаб. ПРОСТОРОВА КОМПЛЕКСНА БАЗА ДАНИХ ЯК ОСНОВА ВИВЧЕННЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 91-94

В.В. Клименко, В.П. Коболев. ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГАЗОГІДРАТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГІРСЬКІЙ ТА НАФТОГАЗОВІЙ СПРАВІ І ГЕОТЕХНІЦІ» 95-98

Ukrainian