О.С. Огієнко. БІОФАЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДІАТОМОВИМИ ВОДОРОСТЯМИ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ШЕЛЬФУ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА

Ukrainian

О.С. Огієнко 
ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
БІОФАЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДІАТОМОВИМИ ВОДОРОСТЯМИ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ШЕЛЬФУ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА 
Для всіх морфоструктурних зон району досліджень на основі мінливості таксономічного складу та особливостей екологічної структури комплексів діатомових водоростей із поверхневих донних осадів виявлено основні фактори середовища, які впливали на формування діатомових асоціацій у водній товщі та характер накопичення решток кременистої мікрофлори у донних відкладах. 
Ключові слова: морські осади, біофації, шельф, діатомові водорості, Антарктичний півострів. 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Греку Т.Р. Роль льодового морфогенезу та тектоніки в формуванні західного шельфу Антарктичного півострова: Автореф. дис. канд. геол. наук: 04.00.10. / Ітут геологічних наук НАН України. — К., 2005. — 24 с. 
2. Греку Т.Р. Изучение особенностей формирования структури и морфологии западного шельфа Антарктического полуострова по результатам тектонических и гляциологическиз исследований. // Український антарктичний журнал. — 2006. — № 4—5, — С. 30—38. 
3. Ломакин П.Д., Саркисов А.А., Усенко В.П. Характеристика течений, ледовых условий и рельєфа дна межостровной зоны архипелага Аргентинские острова (месторасположения станции «Академик Вернадский») // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу: Збірн. наук. праць. Вип. 12 / НАН України, МГІ, ІГН, ОФ ІнБПМ. — Севастополь, 2005. — С. 307—313 
4. Усенко В.П., Греку Р.Х., Митропольський О.Ю. та ін. Геологічна будова західного шельфу Антарктичного півострова. Фаціальні особливості. / Звіт про науководослідну роботу ІГН НАН України. — К., 2005. — 80 с. 
5. Armand L., Crosta X., Romero O., Pichon J.J. The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean sediments: 1. Sea ice related species. // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. — 2005. — № 223. — P. 93—126. 
6. Barbara L., Crosta X., Schmidt S., Masse G. Diatoms and biomarkers evidence for major changes in sea ice conditions prior the instrumental period in Antarctic Peninsula // Quaternary Science Reviews. — 2013. — №79. — P. 99—110 
7. Buffen A., Leventer A., Rubin A., Hutchins T. Diatom assemblages in surface sediments of the northwestern Weddell Sea, Antarctic Peninsula. // Marine Micropaleontology. — 2007. — № 62. — P. 7—30. 
8. Crosta X., Romero O., Armand L., Pichon J.J. The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean sediments: 2. Open ocean related species. // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. — 2005. — № 223. — P. 66—92. 
9. Ferrario M., Sar E., Vernet M. Chaetoceros resting spores in the Gerlache Strait, Antarctic Peninsula. // Polar Biol. — 1998. — № 19. — P. 286—288.