О.А. Щипцов, С.П. Ольштинський, А.Ю. Гордєєв, Г.С. Стефанов. ЗБЕРЕЖЕННЯ ОКЕАНОЛОГІЧНИХ ДАНИХ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН

doi: https://doi.org/10.15407/gpimo2018.04.082
О.А. Щипцов, С.П. Ольштинський, А.Ю. Гордєєв, Г.С. Стефанов 
ДУ «Гідрофізичний центр НАН України» 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ОКЕАНОЛОГІЧНИХ ДАНИХ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН 
У статті дано короткий ретроспективний огляд етапів здійснення океанологічних досліджень Чорного моря і реалізації отриманих результатів. Наведена думка авторів про значимість процесу організації збору, аналізу, зберігання первинних океанологічних даних в установах Національної академії наук України з урахуванням проголошення «Міжнародного (під егідою ООН) десятиліття науки про океан в інтересах сталого розвитку» в 2021—2030 рр. 
Ключові слова: океанологія, океанографія, науководослідні судна, банк океанографічних даних. 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Black Sea Scene. URL: www.blackseascene.net. 
2. IODE Ocean Data Portal (ODP). URL: http://www.oceandataportal.org. 
3. Mitropolsky O. Y., Olshtynsky S. P., Olshtynska O. P., Wehrly B. Geological estimation of methane flux through bottom sediments of the Black Sea. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2004. № 1, № 2. С. 85—95. 
4. Olshtynsky S. P. Evaluation of methane discharge from gas seepages of the Black Sea. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2004. № 4. С. 66—69. 
5. PanEuropean Infrastructure For Ocean & Marine Data Management. URL: https://www.seadatanet.org. 
6. Владимиров В.Л., Еремеев В.Н., Митропольский А.Ю., Суворов А.М. и др. Концепция национальной системы сбора. передачи. хранения. анализа и обеспечения пользователей океанологической информацией. Океанологические информационные системы, базы и банки данных и знаний. 1993. Севастополь: МГИ НАН Украины. 
7. Гордеев А. Ю. Картография Черного и Азовского морей: Ретроспектива до 1500 г., период 1500—1600 гг., период 1600—1700 гг. Киев, Запись произведена СПД Зосимов И. В., 2006. (CDROM); 
8. Митропольський О. Ю. Науково-дослідний флот України (минуле, сучасне, майбутнє). О. Ю. Митропольський, С. Г. Половка. Київ. Умань: РВЦ «Софія», 2008. 166 с. 
9. Устойчивость и эволюция океанологических характеристик экосистемы Черного моря. Под ред. В.Н. Еремеева, С.К. Коновалова; НАН Украины, Морской гидрофизический институт. Севастополь, 2012. С. 357. 
10. Шнюков Є.Ф., Коболев В.П., Пасынков А.А. Газовый вулканизм Черного моря. Отв. ред.: П. Ф. Гожик; НАН Украины, Ин-т геофизики, Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. Киев: Логос, 2013. 383 с. 
11. Газовые факелы на дне Черного моря. Е.Ф.Шнюков, С.А.Пасынков, С.А.Клещенко, В.П.Коболев, А.А.Любицкий, 3.Г. Захаров. Киев: ОМГОР, 1999. 33 с. 
12. Науковий коментар до Національної програми дослідження та використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2000 року. О.А. Щипцов, В.Є. Глушков, В.М. Єремеєв та ін. Під ред. О. А. Щипцова. Киев: Наукова думка, 1994. 316 с.

Ukrainian