В.В. Скворцов, В.В. Пермяков. ПРОСТІ МЕТАЛЕВІ РЕЧОВИНИ В ІЛЬМЕНІТ-ЦИРКОНОВИХ РОЗСИПАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

doi: https://doi.org/10.15407/gpimo2018.04.057 
В.В.Скворцов, В.В.Пермяков 
ПРОСТІ МЕТАЛЕВІ РЕЧОВИНИ В ІЛЬМЕНІТ-ЦИРКОНОВИХ РОЗСИПАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ 
Досліджено важкі фракції прибережних відкладів в ільменітцирконових розсипах північнозахідного узбережжя Азовського моря з використанням електронно-зондового аналізу. Встановлено присутність в відкладах низки компонентів, таких як залізо, цинк, нікель, кадмій, мідь і деякі їх сполуки. Припускається, що багато з таких компонентів мають техногенне походження. Отримані дані мають значення, з одного боку, як критерії оцінки впливу промислових комплексів на довкілля, а з іншого боку — як критерії з'ясування джерел і шляхів надходження речовини в прибережноморські відклади. Джерела і шляхи надходження матеріалу в прибережноморські відклади є важливими критеріями прогнозування розсипів. 
Ключові слова: ільменіт-цирконові розсипи, самородні метали, техногенні речовини, Азовське море, електронно-зондовий аналіз.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Чирвинский П.И. Петрографические исследования темных песков северного побережья Азовского моря. Записки Минералогического общества, ч. 54, вып. 1, 1925. 
2. Пантелеев П.Г, Ильменитовые пески Приазовья. Геол. журнал Академии наук УССР. №1, вып. 3, 1935. 
3. Савич-Заблоцький К.Н. Ільменітові піски з північного узбережжя Азовського моря. Учені записки Харківського державного університету. Кн. 10. 1937. С. 173—181 
4. Щербаков Ф.А. К истории развития северного и западного побережий Азовского моря в связи с образованием прибрежных морских россыпей. Тр. Океанограф. Комис., т. XII, 1961. 
5. Аксенов А.А. О рудном процессе в верхней зоне шельфа. Изд-во: «Наука», 1972. 158 с. 
6. Шнюков Е.Ф., Орловский Г.Н., Усенко В.П.и др. Геология Азовского моря. К.: Наук. думка, 1974. 247 с. 
7. Кардаш В.Т., Лебедь Н.И., Яценко Ю.Г. Золотоносность донных осадков Азовского моря. Мінеральні ресурси України. 1966. №3. С. 10—11. 
8. Кашкаров И.Ф., Полканов Ю.А., Еременко Г.К., Борисов В.В., Яловенко И.П. Новые данные об алмазоносности неогеновых и современных песчаных отложений некоторых районов Украины. ДАН СССР, т. 179, № 4, 1968. 
9. Юрк Ю.Ю., Кашкаров И.Ф., Полканов Ю.А. и др. Алмазы песчаных отложений. К.: Наук. думка, 1973. 106 с. 
10. Кравченко Г.Л., Сахацький І.І. Особливості видимого і тонкого золота Приазовья. Доповіді АН УРСР. Сер. Б. №1, 1986. С. 13—17. 
11. Шнюков Е.Ф. О золотоносности донных отложений Черного и Азовского морей. Минерал. журн. 1997. т. 9. №5. С. 46—54. 
12. Иноземцев Ю.И. Терригенно-минералогические провинции современных прибрежноморских осадков Азовского моря. Сб. Вопросы геохимии, минералогии, петрологии и рудообразования. К.: Наук. думка, 1975. 
13. Войтюк Ю.Ю., Кураєва І.В., Самчук А.І., Манічев В.Й. Вплив діяльності підприємств чорної металургії на вміст і форми знаходження важких металів у об'єктах навколишнього середовища. Мінерал. журнал. 2011. Т. 33, № 3. С. 77—83. 
14. Альохіна Т.М. Магнітні властивості донних осадків як критерій оцінки техногенного впливу на гідроекосистеми. Питання біоіндикації та екології. 2017. Вип. 22, №1. С. 110—127.

Ukrainian