4 (54)[2018]

doi: https://doi.org/10.15407/gpimo2018.04

ЗМІСТ  
Геотектоніка  
ГОРДІЄНКО В.В., ГОРДІЄНКО Л.Я. Рух плит і землетруси 5-19  
Геологія регіонів 
ПЛЕТНЬОВ С.П. Літолого-палеонтологічна характеристика сантон-маастрихтських відкладів гайотів Магеланових гір (Тихий океан) 20-33
ШНЮКОВА К.Є. Базальти різного генезису в зоні зчленування Західно-Чорноморської западини, Гірського Криму та Скіфської плити 34-44
Палеореконструкції 
ІНОЗЕМЦЕВ Ю.І., КРИСТЄВ Т.І., ЛУЦІВ Я.К., ПАРИШЕВ О.А. Четвертинні відклади південної частини чорноморського шельфу Болгарії 45-56
Корисні копалини  
СКВОРЦОВ В.В., ПЕРМЯКОВ В.В. Прості металеві речовини в ільменіт-цирконових розсипах північно-західного побережжя Азовського моря 57-62
СУЧКОВ І.О. Мінеральний склад і типоморфізм залізомарганцевих рудних утворень Індійського океану як індикатор їх генезису 63-73
Сучасні процеси  
VELIYEV H.O., VELIYEV R.V. Factors of drilling hazards сaused by geodynamic stress 74-81
Океанологія 
ЩИПЦОВ О.А., ОЛЬШТИНСЬКИЙ С.П, ГОРДЄЄВ А.Ю., СТЕФАНОВ Г.С. Збереження океанологічних даних: ретроспектива та сучасний стан 82-93

Ukrainian