2 (36)[2014]

М.Є. Герасимов, В.Я. Омельченко, А.А. Башкірцева, Ф.А. Рибакова, Т.Н. Галко, Т.В. Дрягина, Л.І. Борисова, О.Н. Гончарова, В.І. Власова. Щодо Чорноморської задугової рифтової системи 5-20

В.Л. Ломтєв, В.Н. Патрикєєв. ДО БУДОВИ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ СЕРЕДИННО-КУРИЛЬСЬКОГО ПРОГИНУ (ЗА ДАНИМИ БСП) 21-34

В.Є. Іванов, І.Е. Ломакін. ГЕОЛОГІЧНА ПОЗИЦІЯ Й ТЕКТОНІКА ЛОМОНОСІВСЬКОГО ПАЛЕОВУЛКАНІЧНОГО МАСИВУ ТА ФОРОСЬКОГО ВИСТУПУ 35-51

В.В. Гордієнко, Л.Я. Гордієнко. ЩОДО РТ-УМОВ У МАЙТІЙНИХ МАГМАТИЧНИХ ОСЕРЕДКАХ ПІД АРКТИЧНИМ ТА  ІНШИМИ ОКЕАНАМИ 52-65

Є.Ф. Шнюков, О.Я. Нетребська. ГЛИБИННА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ ЧОРНОГО МОРЯ 66-79

А.Л. Собисевич, Л.Е. Собисевич, Т.Ю. Тверитинова. ЩОДО ГРЯЗЬОВОГО ВУЛКАНІЗМУ У ПІЗНЬОАЛЬПІЙСЬКІЙ СКЛАДЧАСТІЙ СПОРУДІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО КАВКАЗУ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ГРЯЗЬОВОГО ВУЛКАНА ШУГО) 80-93

Н.О. Тітова. ГЛИНИСТО-СИДЕРИТОВІ КОНКРЕЦІЇ З ТВЕРДИХ ВИКИДІВ ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА 94-99

А.М. Мамедова, М.О. Маслаков, О.М. Рибак, А.А. Паришев. СЕЗОННА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ НА ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНАХ АЗЕРБАЙДЖАНУ 100-104

В.І. Лисенко, В.М. Шик. ДЕГАЗАЦІЯ Й «КАРБОНАТНІ ПОБУДОВИ»  В БУХТІ ЛАСПІ (ПБК) 105-117

В.В. Іванченко, А.М. Квітка. АУТИГЕННІ СУЛЬФІДИ У ДОННОМУ ОСАДІ РІЧОК УКРАЇНИ 118-123

Ukrainian