1 (47)[2017]

Геологія регіонів 

С.В. Нечаєв. Особливості металогенії області стику континентального та океанічного сегментів земної кори – північних частин Африканського Рогу й Індійського океану 5-19

М.М. Коржнєв. Геотектонічна основа геолого-геофізичних моделей формування Чорноморського нафтогазоносного басейну 20-32

В.Л. Ломтєв. БУДОВА ТА ОЗНАКИ ГАЗОНОСНОСТІ КАЙНОЗОЙСЬКОГО ЧОХЛА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ КАРОЛІНСЬКОЇ ПЛИТИ (ЛОЖЕ ПАЦИФІКИ) 33-44

Тектоносфера 

В.В. Гордієнко. ПРО В’ЯЗКІCТЬ РЕЧОВИНИ ТЕКТОНОСФЕРИ КОНТИНЕНТІВ І ОКЕАНІВ 45-57

Донні відклади 

І.А. Сучков.  ЩОДО МІНЕРАЛОГІЇ ЗАЛІЗОМАНГАНОВИХ УТВОРЕНЬ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ 58-64

О.П. Кравчук В.П. Пунько, В.Н. Кадурін, І.О.Сучков. МЕТОДИЧНА ОСНОВА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ГЕОТОКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 65-77

Інформація 

В.О. Ємельянов, І.Ю. Єгоров. Наукові проблеми Чорноморського регіону 78-83

В.І. Бондаренко, В.П. Коболев, В.В. Клименко. ІI Міжнародна науково-технічна конференція «Газогідратні технології у гірництві, нафтогазовій справі, геотехніці та енергетиці» 84-88

Втрати науки 

УДІНЦЕВ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ 89-90

ГЕВОРКЬЯН ВЛАДИМИР ХРИСТОФОРОВИЧ 91-92

Ukrainian