4 (34)[2013]

О.Ю. Лукін. ЧОРНОСЛАНЦЕВІ ФОРМАЦІЇ ЕВКСИНСЬКОГО ТИПУ — МЕГАПАСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 5-28

В.О. Краюшкін. НЕБІОГЕННА ПРИРОДА ГІГАНТСЬКОГО ГАЗОНАФТОНАКОПИЧЕННЯ НА СВІТОВОМУ КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ СХИЛІ 29-45

Г.Л. Трохименко. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ РЕЗЕРВУАРІВ ВУГЛЕВОДНІВ У ПОТУЖНИХ КАРБОНАТНИХ КОМПЛЕКСАХ 46-62

В.В. Гордієнко, Л.Я. Гордієнко. ЩОДО РТ-УМОВ У МАНТІЙНИХ МАГМАТИЧНИХ ОСЕРЕДКАХ ПІД АТЛАНТИЧНИМ ОКЕАНОМ 63-78

Є.Ф. Шнюков, Е.В. Сокол, О.М. Нігматуліна, B.B. Іванченко, А.А. Юшин. ЗОЛОТО В ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНАХ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА ЯК ПОКАЗНИК ГЛИБИНИ ГРЯЗЬОВУЛКАНІЧНИХ ФЛЮЇДІВ 79-89

Н.О. Титова, В.А. Нестеровський, М.А. Деяк, Л.В. Ступіна. СКЛАД ПІЩАНОГЛИНИСТОЇ ФРАКЦІЇ СОПКОВОЇ БРЕКЧИИ ГРЯЗЬОВОГО ВУЛКАНА ДЖАУ-ТЕПЕ НА КЕРЧЕНСЬКОМУ ПІВОСТРОВІ 90-94

І.Д. Багрій, М.Ю. Грига, З.Я. Войцицький, С.Д. Аксьом, І.Є. Мамишев. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА СТРУКТУРІ ГЛИБОКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИХ (СТАГ) ДОСЛІДЖЕНЬ 95-101

П.Д. Ломакін, Б.М. Панов, Є.О .Спірідонова. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ У КЕРЧЕНСЬКІЙ БУХТІ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ДО НЕЇ АКВАТОРІЇ КЕРЧЕНСЬКОЇ ПРОТОКИ 102-111

В.Х. Геворк’ян. ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАКОНУ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО ПОСТІЙНІСТЬ БІОМАСИ У БІОСФЕРІ ЗЕМЛІ 112-125

Ukrainian