3 (33)[2013]

В.Н. Холодов. ТИПИ ЕЛІЗІЙНИХ СИСТЕМ І ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН 5-41

І.Г. Нізаєва, Ю.Ф. Макогон. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ 42-54

С. В. Горяйнов. КАЙНОЗОЙСЬКІ ТЕКТОНІЧНІ РУХИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 55-65

Ю.В. Козленко, М.В. Козленко. РОЗВИТОК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПІВНІЧНО­ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ В МЕЗОКАЙНОЗОЇ ЗА СЕЙСМІЧНИМИ ДАНИМИ 66-77

І.П. Бондарев. ДИНАМІКА КЕРІВНИХ ВИДІВ СУЧАСНИХ ФАЦІЙ ЧОРНОГО МОРЯ 78-93

В.Л. Ломтев, Т.В. Нагорний, Д.О. Сафонов. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ Й СЕЙСМОТЕКТОНІКИ КУРИЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ ДУГА—ЖОЛОБ 94-109

Н.О. Тітова. ЛІТОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ГРУБОУЛАМКОВИХ ВИКИДІВ ГРЯЗЬОВОГО ВУЛКАНУ ДЖАУ-ТЕПЕ 110-117

Є.Ф. Шнюков, Т.С. Куковська, А.С. Кузнєцов, В.В. Радчук. 73-й рейс НДС «Професор Водяницький» в Чорному морі - геолого-геохімічні, гідроакустичні й гідробіологічні дослідження 118-127

В.П. Коболєв, С.С. Чулков, А.З. Ганієв, Ю.В. Козленко, І.Г. Захаров, А.А. Любицький, С.М. Ігнатьєв. 74-й рейс НДС «Професор Водяницький» - КОМПЛЕКСНІ ЕКСПЕДИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ШЕЛЬФІ І КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ СХИЛІ ЧОРНОГО МОРЯ 128-133

Є.Ф. Шнюков, В.П. Коболєв. СТРУЙНІ ГАЗОВИДІЛЕННЯ ДНА ЧОРНОГО МОРЯ — УНІКАЛЬНИЙ СЕРЕДОВИЩЕУТВОРЮВАЛЬНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА РЕСУРСНИЙ ФЕНОМЕН 134-140

Ukrainian