1 (31)[2013]

П.Ф. Гожик. ДОСЛІДЖЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН МАТЕРИКОВОЇ ОКРАЇНИ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА 5-9

С.Є. Шнюков. ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЛЬОДОВИКОВОЇ АНТАРКТИДИ 10-27

С.П. Лєвашов, М.О. Якимчук, І.М. Корчагін, Ю.М. Піщаний, В.Г. Бахмутов, В.Д. Соловйов, Д.Н. Божежа. НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОФІЗИЧНОГО КАРТУВАННЯ СКУПЧЕНЬ ВУГЛЕВОДНІВ НА ШЕЛЬФІ Й КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ СХИЛІ ЗАХІДНОЇ АНТАРКТИКИ 28-43

С.Є. Шнюков, І.І. Лазарєва, О.А. Хлонь, О.В. Митрохин, В.Р. Морозенко, Д.Ф. Марченков, Ю.Є. Ніканорова, В.Ю. Осипенко. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВУЛКАНІЧНИХ І МОРСЬКИХ ВУЛКАНОГЕННООСАДОВИХ УТВОРЕНЬ ОСТРОВА ДЕСЕПШЕН (ЗАХІДНА АНТАРКТИДА): ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ 44-65

Ю.В. Козленко, М.В. Козленко. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ УТВОРЕННЯ ПРОТОКИ БРАНСФІЛД (ЗАХІДНА АНТАРКТИКА) НА ПІДСТАВІ ДАНИХ GPS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ 66-76

О.М. Іванік. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ТА ФАЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИАНТАРКТИЧНИХ МОРІВ ПІВДЕННОГО ОКЕАНУ (ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ) 77-86

Є.Ф. Шнюков, О.Я. Нетребська. КОРІННЯ ЧОРНОМОРСЬКИХ ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ 87-92

В.Л. Ломтєв, А.В. Литвинова. ДО БУДОВИ ПІДВОДНОЇ ОКРАЇНИ ПІВНІЧНОГО САХАЛІНУ 93-103

Т.М. Галко. КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕКТОРА АЗОВСЬКОГО І ЧОРНОГО МОРІВ 104-114

Ю.О. МУРАВЕЙНИК. ВСЕРОСІЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З ГЛИБИННОГО ГЕНЕЗИСУ НАФТИ «1-і Кудрявцевскі читання» (Москва) 115-116

АНАТОЛІЙ РАДЗІВІЛЛ — ПРОФЕСІЯ І ДОЛЯ 117-118

ПАМ'ЯТІ ЄВГЕНА ПАВЛОВИЧА ЛАРЧЕНКОВА 119-120

Ukrainian