ПАМ'ЯТІ ЄВГЕНА ПАВЛОВИЧА ЛАРЧЕНКОВА

Ukrainian

ПАМ'ЯТІ ЄВГЕНА ПАВЛОВИЧА ЛАРЧЕНКОВА
2 липня 2012 р. перервався земний шлях Євгена Павловича Ларченкова - відомого вченого геолога, завідувача кафедрою загальної та морської геології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктора геолого-мінералогічних наук, професора, академіка Інженерної академії наук
України.