1 (35)[2014]

К.Ф. Тяпкін. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ГЕОТЕКТОГЕНЕЗ, ОБУМОВЛЕНИЙ ЗМІНОЮ ПОЛОЖЕННЯ ТЕКТОНОСФЕРИ ЗЕМЛІ ВІДНОСНО ОСІ ЇЇ ОБЕРТАННЯ 5-19

В.В. Гордієнко, Л.Я. Гордієнко. ЩОДО РТ-­УМОВ У МАНТІЙНИХ МАГМАТИЧНИХ ОСЕРЕДКАХ ПІД ІНДІЙСЬКИМ ОКЕАНОМ 20-32

Ад.А. Алієв. ГРЯЗЬОВІ ВУЛКАНИ КАСПІЙСЬКОГО МОРЯ 33-44

Є.Ф. Шнюков, B.B. Іванченко, В.В. Пермяков. АКЦЕСОРНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ СОПКОВОЇ БРЕКЧІЇ ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ ЧОРНОГО МОРЯ 45-68

В.Л. Ломтєв. ГАЗОНОСНІСТЬ ЛОЖА Пн­Зх ПАЦИФІКИ 69-80

В.П. Коболєв, О.О. Верпаховська. СКУПЧЕННЯ ГАЗОВИХ ГІДРАТІВ У ПАЛЕОДЕЛЬТІ ДНІПРА ЯК ОБ’ЄКТ СЕЙСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 81-93

В.Є. Іванов. ОСОБЛИВОСТІ ОСАДКОНАГРОМАДЖЕННЯ В ГИРЛАХ РІК ПІВДЕННО­ЗАХІДНОГО КРИМУ ЗА ПІЗНЬОГО ПЛЕЙСТОЦЕНУ ТА ГОЛОЦЕНУ 94-107

І.В. Кононов. КІНЕЦЬ ВОСЬМОЇ ЗА МИНУЛІ 5000 РОКІВ РЕГРЕСІЇ АРАЛЬСЬКОГО МОРЯ 108-114

А.І. Самчук, Е.С. Попенко, Т.В. Огар. ПОГЛИНАННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА СЕЛЕНУ ВОДОРОСТЯМИ АКВАТОРІЇ ЧОРНОГО МОРЯ 115-120

ВЛАДИЛЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ КРАЮШКІН 121-122

Ukrainian