4 (42)[2015]

Є.Ф. Шнюков, М.О. Деяк, В.В. Іванченко, М.О. Маслаков, В.В. Пермяков. НАКЛАДЕНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА 5-18

І.П. Бондарєв, І.Е. Ломакін, В.Є. Іванов. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ БУХТИ 19-31

В.Л. Ломтєв. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ФОРМУВАННЯ МЕЗОКАЙНОЗОЙСЬКОГО ЧОХЛА ПРИКУРИЛЬСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЛОЖА ПнЗ ПАЦИФІКИ 32-45

О.Д. Науменко. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ОСАДОВОЇ ТОВЩІ КІРОВСЬКОТІМАШЕВСЬКОГО УСТУПУ 46-54

Д.П. Дімітров. ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЧОРНОГО МОРЯ 55-69

М.В. Козленко. ШВИДКОСТІ ОСАДОНАГРОМАДЖЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР ТЕКТОНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕЖАХ ПІВНІЧНОЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ 70-85

М.В. Беліцька. ТЕХНОГЕННІ ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИРОДНОГО СТАНУ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ 86-94

Ю.О. Муравейник. РОЛЬ ПРИПЛИВІВ У ДЕГАЗАЦІЇ ЗЕМЛІ 95-104

Ukrainian