2 (40)[2015]

В.П. Коболев. СЛОВО ПРО ГЕОЛОГА, ВЧИТЕЛЯ І КОЛЕГУ 5-15

В.Н. Холодов. ВІК І ТВОРЧІСТЬ УЧЕНОГО (до ювілею академіка Національної академії наук України Є.Ф. Шнюкова) 16-32

Б.М. Валяєв, І.С. Дрьомін. ДЕГАЗАЦІЯ ЗЕМЛІ Й ПРИРОДА ПРОЦЕСІВ НАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ (ІЗОТОПНОГЕОХІМІЧНІ Й ГЕОДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ) 33-49

Є.Ф. Шнюков, А.П. Зіборов, В.П. Коболев. ПРОБЛЕМА ОСВОЄННЯ ГЛИБОКОВОДНОЇ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ В ЧОРНОМУ МОРІ 50-64

Р.А. Котлиньський, Л. Mасяг, Д. Завадський. ПОТЕНЦІАЛ І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ ДЖЕРЕЛ ПОЛІМЕТАЛІВ В ОКЕАНІЧНИХ ОCАДАХ 65-80

Є.Ф. Шнюков, В.В. Іванченко. САМОРОДНІ МІНЕРАЛИ СОПКОВОЇ БРЕКЧІЇ ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ АЗОВОЧОРНОМОРСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ, РОЗВИНЕНИХ НА НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДАХ 81-91

Ад.А. Алієв, І.С. Гулієв, Р.Р. Рахманов. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГРЯЗЬОВОГО ВУЛКАНІЗМУ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ ТА КАСПІЙСЬКОМУ РЕГІОНАХ 92-105

Т.Ю. Тверитинова, О.Л. Собисевич, Л.Е. Собисевич, Д.В. Лиходіїв. СТРУКТУРНА ПОЗИЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ Й ФОРМУВАННЯ ГРЯЗЬОВОГО ВУЛКАНА ГОРИ КАРАБЕТОВА 106-122

С.Н. Кох, С.О. Новікова, Э.В. Сокол, В.Н. Меленевський, Н.О. Маслаков. СУЧАСНА МІНЕРАЛОУТВОРЮВАЛЬНА СИСТЕМА СОПКИ ОБРУЧЕВА (БУЛГАНАЦЬКИЙ ГРЯЗЬОВУЛКАНІЧНИЙ ОСЕРЕДОК, КЕРЧЕНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ) 123-146

В.І. Старостенко, О.Ю Лукін, О.М. Русаков, І.К. Пашкевич, Т.В. Лебідь. ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРІЗЬФОРМАЦІЙНИЙ ФЛЮЇДОПІДВІДНИЙ КАНАЛ НА ПІВНІЧНОЗАХІДНОМУ ШЕЛЬФІ ЧОРНОГО МОРЯ ЗА ДАНИМИ ТРИВИМІРНОГО МАГНІТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 147-158

С.П. Плетньов. ПАЛЕООКЕАНОЛОГІЯ ЯПОНСЬКОГО МОРЯ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 159-169

Петко Дімітров, Дімітър Дімітров, Веселін Пейчєв, Марина Цанєва. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ТА ГЕОЛОГО-ЛІТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛГАРСЬКОГО СЕКТОРА ЧОРНОГО МОРЯ 170-176

ЮВІЛЕЇ 177-178

Є.Ф. Шнюков, В.П. Коболєв. ПАМ'ЯТІ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА БАГРОВА 179-180

Ukrainian