4 (46)[2016]

Стратиграфія. Кореляція 

П.Ф. Гожик, Н.В. Маслун, Г.В. Клюшина, О.М. Іванік. СТРАТИГРАФІЯ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 5-39

Палеореконструкції 

Ю.І. Іноземцев, М.О. Маслаков, О.О. Парышев, Т.А. Мельниченко, О.М. Рибак, Л.В. Ступіна. КОРЕЛЯЦІЯ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ СХІДНОГО ПАРАТЕТИСУ 40-53

Грязьовий вулканізм 

Є.Ф. Шнюков, О.Я. Нетребська. ПРО ГЛИБИННУ БУДОВУ ЕРУПТИВНОГО КАНАЛУ ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ 54-66

Ад.А. Алієв. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РОЗПОДІЛУ ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ ДЖЕЙРАНКЕЧМЕЗ-ПІВДЕННОКАСПІЙСЬКОЇ ЗАПАДИНИ 67-80

І.М. Шураєв. УЛАМКОВИЙ МАТЕРІАЛ СОПКОВОЇ БРЕКЧІЇ ГРЯЗЬОВОГО ВУЛКАНУ МГУ 81-85

Тектоносфера 

І.Е. Ломакін, В.В. Покалюк, В.В. Кочелаб, Н.В. Шафранська, І.М. Шураєв. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ ТОПОЛІНЕАМЕНТНИХ СИСТЕМ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 86-102

C.М. Єсипович. СТРУКТУРИ ООЇДНО-КІЛЬЦЕВОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ЗЕМНОЇ КОРИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 103-107

Корисні копалини 

В.Х. Геворк’ян, О.М. Сокур. МЕТАНОГІДРАТИ — ПЕРСПЕКТИВНІ РЕСУРСИ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ 108-117

О.М. Русаков. ГОНИТВА ЗА ПРИМАРОЮ БІОГЕННИХ ВУГЛЕВОДНІВ У ЧОРНОМУ МОРІ 118-127

Методи досліджень 

І.Д. Багрій, І.Г. Кирющенко. МОДУЛЬНОБЛОКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРСЬКОГО ДНА ТА ПРИДОННИХ ВОД 128-134

Ukrainian