3 (45)[2016]

М.В. Козленко, Ю.В. Козленко. ГРАВІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІТОСФЕРИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 5-17

В.Д. Соловйов, І.М. Корчагин, С.П. Левашов, М.А. Якимчук, Д.Н. Божежа. БУДОВА І ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТРУКТУР ЗЕМНОЇ КОРИ ПРОТОКИ БРАНСФІЛД (ЗАХІДНА АНТАРКТИКА) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 18-34

О.Д. Науменко. ТЕКТОНІЧНИЙ РОЗВИТОК БОНДАРЕНКІВСЬКОЇ (БУЛГАНАЦЬКОЇ) АНТИКЛІНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ЛІТОЛОГОФАЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 35-43

В.М. Патрикеєв , В.Л. Ломтєв. РОЗЛОМИ ПІВНІЧНОГО САХАЛІНУ: ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА СЕЙСМІЧНА НЕБЕЗПЕКА 44-58

І.Е. Ломакін, В.М. Анохін, В.В. Кочелаб, В.В. Покалюк, Н.В. Шафранська, І.М. Шураєв. ТЕКТОНОЛІНЕАМЕНТИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ГЕОТЕКТОНІКИ 59-75

К.М. Каграманов, Р.В. Велієв. ПЕРСПЕКТИВНІ НАФТОГАЗОНОСНІ СТРУКТУРИ ГЛИБОКОГО ЗАЛЯГАННЯ ПІВДЕННОКАСПІЙСЬКОЇ ЗАПАДИНИ 76-88

О.Ю. Митропольський, Є.І. Насєдкін, С.Г. Федосеєнков, Г.М. Іванова, С.М. Довбиш. ВІДНОВЛЕННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ПРОЕКТУ МОНІТОРИНГУ СЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ШЕЛЬФІ ЧОРНОГО МОРЯ НА ПОЛІГОНІ «ЗАПОРІЖЖЯ» 89-94

І.Е. Ломакін, В.В. Покалюк, В.В. Кочелаб. НЕОТЕКТОНІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА ЗСУВНІ ПРОЦЕСИ У БЕРЕГОВИЙ ЗОНІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я 95-99

В.П. КОБОЛЄВ. До 80-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕГА МАКСИМОВИЧА РУСАКОВА 100-104

Ukrainian