I.E. Lomakin, V.V. Pokalyuk, V.V. Kochelab, I.N. Shuraiev. AZOV-ADRIATIC MEGALINEAMENT AS TRANSREGIONAL ZONE OF CONJUGATED DEEP FAULTS OF SOUTHERN EUROPE

English

https://doi.org/10.15407/gpimo2018.02.030

Geology and Mineral Resources of World Ocean 2018, 14 (2): 30-48

I.E. Lomakin, V.V. Pokalyuk, V.V. Kochelab, I.N. Shuraiev
MariGeoEcoCenter NAS Ukraine, Kyiv

AZOV-ADRIATIC MEGALINEAMENT AS TRANSREGIONAL ZONE OF CONJUGATED DEEP FAULTS OF SOUTHERN EUROPE

From the analysis of interpreted space imagery and other geological materials we specified the location of Azov-Adriatic lineament, which is one of the largest linear geomorphological structures (fault zones) of the Southern Europe. The revealed characteristic features of the structure indicate at its ancient initiation and important role in the formation of morphogeostructures and fault ensembles at different scales of the whole southern foreland of the East European Craton.

Keywords: Azov and Black Sea region, tectonolineaments, deep faults, SRTM, GEBCO, relief morphostructures, planetary fault network.

References

1. Anokhyn V.M. Osobennosty stroenyia planetarnoi lyneamentnoi sety: Avtoref. dys. … dokt. heohr. nauk. Sankt-Peterburh, 2011. 33 s.

2. Afanaseva N.S., Bush V.A., Kats Ya.H. y dr. Osobennosty struktury Sredyzemnomorskoho poiasa po dannym deshyfryrovanyia kosmycheskykh snymkov. V kn.: Tektonyka Sredyzemnomorskoho poiasa. M.: Nauka, 1980. S. 123—132.

3. Belevtsev Ya.N., Bystrevskaia S.S. Opyt prymenenyia televyzyonnykh kosmycheskykh snymkov Zemly pry rehyonalnom tektonycheskom analyze. Heol. zhurnal. 1978. № 2. S. 130—135.

4. Bolshaia Sovetskaia entsyklopedyia. 3-e yzdanye. M.: Sov. entsyklopedyia. T. 14. 1973. 624 s.

5. Bonchev E.S. Problemy na bъlharskata heotektonyka. Sofyia. 1971. 203 s.

6. Bush V.A., Kats Ya.H. Tektonycheskoe raionyrovanye Sredyzemnomorskoho alpyiskoho poiasa po rezultatam deshyfryrovanyia kosmycheskykh snymkov. Yzvestyia vuzov. Heol. y razvedka. 1978. № 10. S. 74—79.

7. Bush V.A. Systemy transkontynentalnykh lyneamentov Evrazyy. Heotektonyka, 1983 a. № 3. S. 15—31.

8. Bush V.A. Transkontynentalnye lyneamenty y problemy mobylyzma. Heotektonyka. 1983 b. № 4. S. 14—25.

9. Hozhyk P.F., Bahrii I.D., Votsytskyi Z.Ia. ta in. Heoloho-strukturno-termoatmoheokhimichne obgruntuvannia naftohazonosnosti Azovo-Chornomorskoi akvatorii. Vidp. red. P.F. Hozhyk. K.: Lohos, 2010. 419 s.

10. Eromenko V.Ia., Katterfeld H.Y. Yspolzovanye kosmycheskykh snymkov pry yzuchenyy rehyonalnykh y hlobalnykh system lyneamentov Zemly. Yzvestyia vuzov. Heol. y razvedka. 1978. № 10. S. 24—29.

11. Zankevych B.A, Shafranskaia N.V., Melnychenko T.A. Unasledovanye strukturnykh planov severo-zapadnoho shelfa Chernoho moria. Heolohyia y polez. yskop. Myrovoho okeana. 2009. № 1. S. 52—60.

12. Zankevych B.A., Shafranskaia N.V. Tektonycheskaia pozytsyia zony hazovykh fakelov severo-zapadnoi chasty Chernoho moria. Heolohyia y polez. yskop. Myrovoho okeana. 2009. № 3. S. 35—54.

13. Zemnaia kora y ystoryia razvytyia Chernomorskoi vpadyny. M.: Nauka, 1975. 360 s.

14. Karta razryvnykh narushenyi y osnovnykh zon lyneamentov yuho-zapada SSSR (s yspolzovanyem materyalov kosmycheskoi sъemky), masshtab 1:1 000 000 / Redaktor N.A. Krylov. Sostavytely: M.H. Raspopova, Y.B. Vyshniakov, L.S. Haletskyi, R.H. Haretskyi, V.V. Hlushko y dr. 1988.

15. Kats Ya.H., Poletaev A.Y. Lyneamentnaia tektonyka Alpyiskoho horno-skladchatoho obramlenyia Vostochno-Evropeiskoi platformy. Yzvestyia vuzov. Heol. y razvedka. 1983. № 3. S. 3—13.

16. Kats Ya.H., Poletaev A.Y., Rumiantseva E.F. Osnovy lyneamentnoi tektonyky. M.: Nedra, 1986. 140 s.

17. Kats Ya.H., Riabukhyn A.H. O pryrode koltsevykh fotoanomalyi, vyiavlennykh na kosmycheskykh yzobrazhenyiakh yuha Vostochno-Evropeiskoi platformy. Yzvestyia vuzov. Heol. y razvedka. 1978. № 10. S. 47—54.

18. Korchuhanova N.Y. Aerokosmycheskye metody v heolohyy. M.: HEOS, 2006. 244 s.

19. Kosmotektonycheskaia karta evropeiskykh stran — chlenov SEV y SFRIu. M-b 1:1 000 000. Hl. red. N.V. Mezhelovskyi. SEV, 1987.

20. Krasnoshchek A.Ia. Prostranstvennye osobennosty aktyvyzatsyy hlubynnykh razlomov v zapadnoi chasty Chernoho moria. Heol. zhurn. 1989. № 1. S. 84—88.

21. Krasnoshchok A.Ia. Systemy rozlomiv fundamentu i yikh vzaiemozviazok iz strukturamy osadochnoho chokhla u mezhakh Pivnichnoho Prychornomoria. Heol. zhurn. 1976. T. 36. Vyp. 5. S. 10—17.

22. Lomakyn Y.E., Yvanov V.E., Kochelab V.V. Lyneamenty dna okeanov y skvoznye struktury. Heolohyia y polez. yskop. Myrovoho okeana. 2011. № 4. S. 30—46.

23. Lomakyn Y.E., Pokaliuk V.V., Shuraev S.N., Shpyrko S.H. Tektonolyneamentnye zony vostok-severo-vostochnoho prostyranyia y nekotorye voprosy tektonyky Sredyzemnomoria. Heolohyia y polez. yskop. Myrovoho okeana. 2017. № 2. S. 68—76.

24. Makarov V.Y. Predvarytelnaia karta lyneamentov terrytoryy SSSR. Yzv. vuzov. Heol. y razvedka. 1978. № 10. S. 37—40.

25. Mezhdunarodnaia tektonycheskaia karta Evropy. M-b 1:5 000 000. Trete yzdanye. Hl. red. Khayn V.E, Leonov Yu.H. YuNESKO. RAN. 1996.

26. Melnyk V.Y. Podvodnye kanony Chernoho moria. Heol. zhurn. 1986. T. 46, № 6. S. 72—79.

27. Mylanovskyi E.E. Heolohyia Rossyy y blyzhneho zarubezhia (Severnoi Evrazyy): Uchebnyk. M.: Yzd-vo MHU, 1996. 448 s.

28. Myloserdova L.V. Deshyfryrovanye materyalov aerokosmycheskykh sъemok. Medodolohycheskye osnovy heolohycheskoho deshyfryrovanyia meteryalov aerokosmosъemok. Aerokosmos, 2015. 41 s.

29. Mykhailov A.E., Korchuhanova N.Y., Baranov Yu.B. Dystantsyonnye metody v heolohyy. M: Nedra, 1993. 224 s.

30. Hozhyk P.F., Chebanenko I.I., Klochko V.P. ta in. Naftohazoperspektyvni obiekty Ukrainy. Teoretychne i praktychne obgruntuvannia poshukiv nafty i hazu v akvatoriiakh Ukrainy. K.: Vyd. dim EKMO, 2010. 200 s.

31. Patalakha E.Y., Trofymenko H.L., Trehubenko V.Y., Lebed N.Y. Problema kraevykh prohybov y prohnoz UV. Kyev, 2002. 250 s.

32. Safronov O.N. Stroenye zemnoi kory y seismychnost drevnykh platform. Heodynamika. 2008. № 1 (7). S. 78—88.

33. Sollohub V.B. Osobennosty struktury lytosfery Ukrayny. Dokl. AN USSR. Ser. B. 1986. № 1. S. 25—29.

34. Sollohub V.B., Chekunov A.V. Hlubynnye neodnorodnosty verkhnei mantyy y ykh vlyianye na strukturu y dynamyku zemnoi kory. Tektonyka. 27-y MHK. Sektsyia S 07. Doklady. T. 7. M.: Nauka, 1984. S. 185—192.

35. Starostenko V.Y., Makarenko Y.B., Rusakov O.M., Pashkevych Y.K., Kutas R.Y., Lehostaeva O.V. Heofyzycheskye neodnorodnosty lytosfery mehavpadyny Chernoho moria. Heofyz. zhurn. T. 32. № 5. 2010. S. 3—21.

36. Morhunov Yu.H., Kalynyn A.V., Kalynyn V.V., Kupryn P.N., Lymonov A.F., Pyvovarov B.L., Shcherbakov F.A. Tektonyka y ystoryia razvytyia severo-zapadnoho shelfa Chernoho moria. M.: Nauka, 1981. 244 s.

37. Tektonichna karta Ukrainy. M-b: 1: 1 000 000. Hol. red. Kruhlov S.S., Hurskyi D.S. Derzhavna heolohichna sluzhba Ukrainy, 2007.

38. Chebanenko Y.Y., Dovhal Yu.Y., Znamenskaia T.A. y dr. Tektonyka Severnoho Prychernomoria. Otv. red. Y.Y. Chebanenko. K.: Nauk. dumka, 1988. 164 s.

39. Chebanenko I.I. Rozlomna tektonika Ukrainy. K.: Nauk. dumka, 1966. 180 s.

40. Chekunov A.V. Struktura zemnoi kory y tektonyka yuha evropeiskoi chasty SSSR. Kyev: Nauk. dumka, 1972. 176 s.

41. Boccaletti M., Dainelli P. Schema tectonico dellarea Mediterranea. Con i principali elementi strutturali neogenico-quaternari (campo regmatico dedotto dallanalisi delle immagini Landsat). Firenze, 1982.

42. Burchfiel B. C., King R. W., Todosov A., Kotzev V., Durmurdzanov N., Serafimovski T., Nurce B. GPS results for Macedonia and its importance for the tectonics of the Southern Balkan extensional regime. Tectonophysics. 2006. 413, P. 239—248.

43. FrashNri A., Bushati S., FrashNri N., Dema Sh. Generalized geophysical overview on Shkoder-Peje deep transversal fracture. XX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association. Tirana, Albania, 24—26 september 2014.

44. Reilinger, R., et al. GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia-Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions. J. Geophys. Res. 2006. 111.

PDF: