С.Г. Половка, С.Н. Довбыш. ​ОДИН ІЗ ПІОНЕРІВ МОРСЬКИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ (до 90-річчя з дня народження Бориса Федоровича Зернецького)

https://doi.org/10.15407/gpimo2019.03.103

С.Г. Половка, С.Н. Довбыш
1 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
2 Інститут геологічних наук НАН України, Київ
ОДИН ІЗ ПІОНЕРІВ МОРСЬКИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ (до 90-річчя з дня народження Бориса Федоровича Зернецького)

Матеріал статті вміщує біографічні відомості з життя, педагогічної, науково-дослідної і громадсько-організаційної діяльності доктора геолого-мінералогічних наук Б.Ф. Зернецького. Значне місце приділено його напрацюванням у галузі морських геологічних досліджень в Україні.
Ключові слова: морські експедиції, геологічні дослідження, океанологія, стратиграфія, палеонтологія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Борис Федорович Зернецький (до 75-річчя від дня народження). Геол. журн. 2004. № 3. С. 105—106.
  2. Зернецкий Б.Ф., Мельник В.И. Донные отложения Центрально-Американских морей. Киев: Наук. думка, 1975. 140 с.
  3. Зернецький Б.Ф. Під тропічним небом. Київ: Знання, 1968. 50 с.
  4. О реактивных наутилусах и жемчужинах с детскую голову. Мир природы. http://www.vokrugsveta.com/S4/nature/nautilus.htm/
  5. Половка С.Г. Борис Федорович Зернецький (до 80 річчя з дня народження). Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2009. № 3. С. 100—101.
  6. Половка С.Г. Сто морських геологів України. Київ — Умань: «Візаві», 2007. 261 с.
  7. Половка С.Г. Історичні віхи І-ї морської експедиції дослідників АН УРСР (НАН України) в тропічну Атлантику та її значення для подальшого розвитку геології океанів і морів в Україні. Вісн. Дніпропетр. унів. Серія «Геологія. Географія». 2014. Том 22, вип. 16, № 3/2. С. 221— 228.
  8. Мельник В.И. Зернецкий Б.Ф. Объяснительная записка к карте донных отложений Мексиканского залива и Карибского моря. Тр. АН Кубы, сер. океанология. 1968.

PDF

Ukrainian