Є.А. Сарвіров. ПРО ПРОБЛЕМУ ВИВЧЕННЯ РОЗСИПОПРОЯВЛЕНЬ З ДРІБНИМ І ТОНКИМ ЗОЛОТОМ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/gpimo2019.03.097

Є.А. Сарвіров
Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України, Київ

ПРО ПРОБЛЕМУ ВИВЧЕННЯ РОЗСИПОПРОЯВЛЕНЬ З ДРІБНИМ І ТОНКИМ ЗОЛОТОМ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї УКРАЇНИ

Стаття присвячена актуальній проблемі вивчення об’єктів з дрібним і тонким золотом (ДТЗ) в пухких відкладах. У літературі на підставі раніше отриманих даних про наявність в кайнозойських осадових відкладах півдня України проб з аномально високим вмістом розсипного золота, була виділена Азово-Чорноморська розсипна провінція з ДТЗ. Джерелами надходження золота в розсипи можуть бути численні родовища і рудопрояви золота Українського щита (Сергіївське, Балка Золота, Балка Широка, Клинцівське, Майське та інші), розташовані в басейнах Дніпра і Південного Бугу. Сумарні прогнозні ресурси цих родовищ і рудопроявів більше 1 тисячі тон. Значна частина золота родовищ має крупність менше 0,1 мм. При денудації рудних тіл ДТЗ в агрегатах з гідроксидами заліза і глинистими мінералами мігрувало в басейни річок спільно з пелітовою фракцією і в сприятливих умовах могло осідати з утворенням золотоносних покладів. Відзначено, що для вивчення геологічних об’єктів з ДТЗ особливо важливу роль відіграє методика випробування і обробки проб. Обсяг проби зазвичай повинен бути не менше 0,04—0,06 м3. При обробці проби проводиться ретельне відділення ілисто-глинистої фракції і її роздільне вивчення. Фракція розміром більше 0,1 мм повинна оброблятися за гравітаційною схемою із застосуванням спеціальних збагачувальних пристроїв, а фракція дрібніше 0,1 мм направлятися на визначення золота аналітичними методами. Загальна схема досліджень про розподіл осадових відкладень з ДТЗ повинна включати: структурно геоморфологічний аналіз території із залученням матеріалів дистанційних методів і результатів геологічних досліджень попередніх років для виділення перспективних площ і ділянок ймовірного накопичення осадів з ДТЗ; спеціальне випробування виділених ділянок; локальний прогноз об’єктів з промисловими параметрами золотоносності.
Ключові слова: розсипи золота, дрібне і тонке золото, випробування, методика вивчення, Північне Причорномор’я України

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Гурский Д.С., Есипчук К.Е. и др. Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Том 1. Киев Львов: «Центр Европы», 2005. 785 с.
  2. Кардаш В.Т. Условия формирования и перспективы обнаружения россыпных месторождений пылевидного золота в Украине. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2008. № 2. С. 22—33.
  3. Ломакин И.Э., Кочелаб В.В. Тонкое и дисперсное россыпное золото осадочного чехла северо-западного Причерноморья. Проблемы и перспективы. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2019. № 1. С. 87—96.
  4. Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых. Россыпные месторождения. Москва, 2007. 66 с.
  5. Шнюков Е.Ф., Маслаков Н.А., Кардаш В.Т. Перспективы Южно-Украинской провинции мелкого и тонкодисперсного золота. Природные и техногенные россыпи, месторождения коры выветривания на рубеже тысячелетий. Москва: РКВ, 2000. С. 391—392.

PDF

Ukrainian