З.В. Красножина. ГЕОДИНАМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ КАРАДАЗЬКОЇ ГРУПИ ВУЛКАНІВ

https://doi.org/10.15407/gpimo2019.03.073

З.В. Красножина
Центр проблем морскої геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України, Київ
ГЕОДИНАМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ КАРАДАЗЬКОЇ ГРУПИ ВУЛКАНІВ

Петролого-ізотопно-геохімічні дослідження вулканічних порід Кримської палеоостровної дуги (в наземній частині й акваторії Чорного моря), а також дані Nd-Sr ізотопії разом з установленими інформативними співвідношеннями TR та REE елементів — індикаторів геотектонічної позиції дають підстави розглядати продукти вулканізму дуги як релікти різновікових фрагментів острівних дуг Палео-Нео-Тетису, суміщені в процесі Альпійського орогенезу, зокрема ідентифіковані нами прояви «back arc» вулканізму Палео-Тетису в складі вулканітів Карадазької групи вулканів. Сукупність отриманої інформації та співвідношення TR та REE елементів — індикаторів геотектонічної позиції – допомагає ідентифікувати базальти нижньої серії першого етапу вулканізму Карадагу як продукти «back arc» задугового вулканізму, або залишкової дуги Палео-Тетису (196 ¸ 4 млн рр., К/Ar), характеристики джерела магми якого можна порівняти з джерелом базальтів MORB, зокрема: Nb/Yb —5, Ba/Yb —12; 143Nd/144Nd — 0,5128; 87Sr/86Sr — 0,7039). Вулканічні породи подальших стадій вивержень, із великою ймовірностю, є продуктами різноглибинних деплетованих магматичних джерел послідовних стадій еволюції островодужної системи Мезо-Тетису з різномасштабним внеском субдукційної складової (трахіліпарити другого етапу 150 ¸ 5 млн рр., (К/Ar), Nb/Yb — 0,8, Ba/Yb — 98; 143Nd/144Nd — 0,5126; 87Sr/86Sr — 0,7094; кайнотипні дацити третього етапу — 74 ¸ 16 млн рр., (K/Ar); Nb/Yb — 1,15; 143Nd/144Nd — 0,5127, 87Sr/86Sr — 0,7049, Ba/Yb — 60,9. Породи всіх етапів вулканізму належать переважно до толеїтової серії диференціації, андезито-даціти, ріоліти заключних стадій другого етапу — до вапняно-лужної серії. Ізотопно-мінералого-геохімічні характеристики вулканічних порід центральної частини дуги (Мухолатка — мис Іфігенія): TiO2 < 0,6 мас. %, MgO > 8 мас. %, Ba/Yb > 400 etс., підтверджують припущення про деплеттоване магматичне джерело в фронтальній частині дуги «fore arc».
Ключові слова: Тетіс, Карадазька група вулканів, ізотопно-геохімічні індикатори, «back arc», Nb/Yb, Nd-Sr, геодинамічна еволюція.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Левинсон-Лессинг Ф.Ю., Дьяконова-Савельева Е.Н. Вулканическая группа Карадага в Крыму. Лениздат,1933. 151 с.
  2. Палеоостровная дуга севера Черного моря. Под ред. Шнюкова Е.Ф. Киев, 1997. 287 с.
  3. Шнюков Е.Ф., Красножина З.В., Сиденко О.Г. Золото и серебросодержащая сульфидная минерализация в вулканитах Горного Крыма. Геол. журн. 1993. № 5. С. 36—47.
  4. Шнюков Е.Ф., Красножина З.В. Карадагская группа вулканов. К вопросу об источниках эффузивного магматизма. Геологические проблемы Черного моря. Киев, 2001. С. 207—215.
  5. Robertson A.H.F. Sedimentary evidence from the south Mediterranean region (Sicily, Create, Peloponnese, Evia) used to test alternative models for the regional tectonic setting of Tethys during Late Paleozoic — Early Mesozoic time. Geological Society. London, Special Publications January 1. 2006. V. 260. P. 91—154.
  6. Julian A. Pearce, Stern R.J Origin of back arc basin magmas: trace element and isotope perspectives. American Geophysical Union. 2006. P. 84.
  7. Erin Todd, A. James, B. Gill, Julian A. Pearce. A variably enriched mantle wedge and contrasting melt types during arc stages following subduction initiation in Fiji and Tonga, southwest Pacific. Earth and Planetary Science Letters. 2012. P. 180—194.
  8. Yigit O. Gold in Turkey — a missing link in Tethyan metallogeny. Ore Geology Reviews. 2006. V. 28. P. 147—179.

PDF

Ukrainian