І.Е. Ломакін, В.В. Кочелаб. ГЕОЛОГІЯ ІМПЕРАТОРСЬКИХ ГІР І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕКТОНІКИ ПІВНІЧНО ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ТИХОГО ОКЕАНУ

https://doi.org/10.15407/gpimo2019.03.057

І.Е. Ломакін, В.В. Кочелаб
ГЕОЛОГІЯ ІМПЕРАТОРСЬКИХ ГІР І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕКТОНІКИ ПІВНІЧНО ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ТИХОГО ОКЕАНУ

Поява нових даних про етапи розвитку північно західної частини Тихого океану робить актуальними результати комплексного вивчення Імператорських гір, або Північно-Західного хребту (ПЗХ) — східного кордону цього регіону. Проаналізовано результати глибоководного буріння (DSDP), оригінальних батиметричних зйомок, пробовідбору і безпосередніх спостережень з борту підводного апарату.
Зроблено висновок, що ПЗХ являє собою лінійну клавишно-блокову гірську споруду, розвинену вздовж трансокеанічної тектонолінеаментної зони — складової частини регматогенного каркасу Планети. Гори хребта — це гайоти, розташовані, як правило, на загальній валоподібній основі, що оточена із заходу і сходу протяжними пологосхилими долинами з відносною глибиною до 1 км. Окремі блоки морфоструктури мають як індивідуальні, так і загальні для всього гірського спорудження режими підняття і опускання.
Наведені в статті дані, яким раніше мало приділялося уваги в наукових публікаціях, дозволяють по-новому підійти до оцінки ролі вертикальних тектонічних рухів у формуванні ланцюга ПЗХ і земної кори Тихого океану в цілому і ускладнюють застосування ортодоксальних плітотектонічних концепцій для вирішення проблем як регіонального, так і планетарного тектогенезу.
Ключові слова: Північно-Західний хребет Тихого океану, Імператорські гори, вертикальні блокові рухи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Васильев Б.И. Основные черты геологического строения Северо-Западной части Тихого океана. Владивосток. 1988. 191 с.
 2. Гладенков Ю.Б., Корнева Р.Г., Патрикеев В.Н., Хортов А.В., Шлезингер А.Е. Строение и эволюция Северо-Западной глубоководной впадины Тихого океана. Бюл. МОИП. 2015. Т. 90, вып. 5. С. 3—8.
 3. Ломакин И.Э. Линеаменты дна океана и сквозные структуры. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2011. № 4. С. 30—46.
 4. Ломакин И.Э., Омельчук А.В., Третьяченко Ю.В. Геология Северо-Западного хребта (Тихий океан). Мат лы ІІІ съезда советских океанологов. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987. С. 241—243.
 5. Ломакин И.Э., Иванов В.Е. Морфолитогенез на подводных горах Мирового океана. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2013. № 2. С. 87—100.
 6. Ломакин И.Э., Анохин В.М., Кочелаб В.В. и др. Линеаменты и некоторые проблемы глобальной тектоники. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2016. № 3. С. 59—75.
 7. Ломтев В.Л. Особенности строения и история формирования ложа северо-западной части тихого океана. Геоморфология. 2016. № 2. С. 59—71.
 8. Меланхолина Е.Н. Тектоника Северо-Западной Пацифики: соотношение структур океана и континентальной окраины. М., 1988. 216 с.
 9. Омельчук А.В. Геворкьян В.Х. Кобальтмарганцевые конкреционно-корковые образования подводных гор Императорского хребта (Тихий океан). Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2006. № 2. С. 89—97.
 10. Омельчук А.В. Основные черты геологического развития Северо-Западного хребта Тихого океана. Геолог Украины. 2009. № 1—2. С. 83—87.
 11. Патрикееев В.Н. Вертикальные движения Северо-Западной плиты Тихого океана. Бюл. МОИП. 2012. Т. 87, вып. 4. С. 65—76.
 12. Патрикееев В.Н., Хортов А.В., Шлезингер А.Е. Строение и эволюция Северо-Западной континентальной окраины Тихого океана. Разведка и охрана недр. 2016. № 2. С. 26—30.
 13. Пущаровский Ю.М. Тектонические типы глубоководных впадин Тихого океана. Геотектоника. 2006. № 5. С. 28—38.
 14. Удинцев Г.Б. Геоморфология и тектоника дна Тихого океана. Москва: Наука, 1972. 394 с.
 15. Удинцев Г.Б. Рельеф и строение дна океанов. Москва: Недра, 1987. 239 с.
 16. Фролов В.Т., Фролова Т.И. Происхождение Тихого океана. Москва: Макс Пресс, 2011. 52 с.
 17. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project. Washington. D.C.: US Govern. Print. Office, 1980. Vol. 55. 868 p.
 18. McKenzie J., Bernoulli D., Schlanger S.O. Shallow water carbonate sediments from the Emperor Seamount: their diagenesis and paleogeographic significance. Initial Reports of the DSDP. 1980. Vol. 55. P. 415—455.

PDF

Ukrainian