4 (50)[2017]

Океанологія

ЩИПЦОВ О. А. Концепція проекту Державної цільової науково-технічної програми в галузі морських досліджень і технологій 5-11

ЄМЕЛЬЯНОВ В.О. Океан і здоров’я людини. Стан проблеми 12-25

КОБОЛЄВ В.П. Морські наукові геофізичні експедиційні дослідження в Україні: історія, реальність та перспективи 26-40

Корисні копалини

ШНЮКОВ Є.Ф., ЯНКО В.В. Проблема вуглеводневого потенціалу Чорного моря та шляхи його освоєння 41-53

ЧЕПІЖКО О.В., ЯНКО В.В., КАДУРІН В.М., КАДУРІН С.В. Забезпечення раціонального використання ресурсів моря шляхом впровадження керованої техно-геологічної системи шельфу 54-64

ГОШОВСЬКИЙ С.В., ЗУР’ЯН О.В. Газогідратні поклади: формування, розвідка і освоєння 65-78

МАСЛАКОВ М.О., ІВАНЧЕНКО В.В., ІЛЬЇНА А.С. Тонке та дисперсне золоте зруденіння на північно-західному узбережжі Чорного моря 79-87

Геологія регіонів

НАУМЕНКО О.Д. Трансгресія моря на північно-західну частину Українського щита в верхньокрейдяний час 88-94 

Екологія

КОМОРІН В.М., ДИКИЙ Є.О. Екологічний моніторинг як базовий елемент морської стратегії України 95-103

Інформація

ЩИПЦОВ О.А. Морські дослідження і технології в Україні: стан та перспективи розвитку 104-108

Зміст журналу за 2017 рік 109-110

Ukrainian